Foto reportage Interclassics Maastricht

Ik was ook dit jaar weer aanwezig op de Interclassics in het Mecc te Maastricht. Een geweldige beurs waar dit jaar voor de 25e keer prachtige automobielen te bewonderen waren.

Klik op de foto voor een uitgebreide fotoreportage.

 

Facebook
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.